Apowersoft Oy

Loppukäyttäjän lisenssisopimus( EULA)

OLE HYVÄ JA LUE TÄMÄ OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS ("LISENSSI") HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ SITÄ. KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA SITOUDUT TÄMÄN LISENSSIN EHTOIHIN. MIKÄLI KÄYTÄT OHJELMISTOA ELEKTRONISESTI, KLIKKAA HYVÄKSYVÄSI TÄMÄN LISENSSIN EHTOIHIN SITOUTUMInEN KLIKKAAMALLA "HYVÄKSY "-PAINIKETTA. MIKÄLI ET HYVÄKSY TÄMÄN LISENSSIN EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMISTOA JA PALAUTA (TÄMÄN SOVELTUESSA) APOWERSOFT-OHJELMISTO PAIKKAAN, JOSTA OSTIT SEN SAADAKSESI PALAUTUKSEN, TAI JOS KÄYTÄT OHJELMISTOA ELEKTRONISESTI, KLIKKAA "ÄLÄ HYVÄKSY".

HUOMIOI: MIKÄLI SINULLA EI OLE OHJELMISTOON VOIMASSAOLEVAA LISENSSIÄ, EI SINULLA OLE OIKEUTTA ASENTAA, KOPIOIDA, TAI KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA MUUTEN, PAITSI KOKEILUJAKSOSI AJAN.

1. Immateriaalioikeudet

Tämä Apowersoft-ohjelmisto (jatkossa "Ohjelmisto") ja siihen liittyvä kirjallinen materiaali on suojattu tekijänoikeuksin ja tuotteet ovat Apowersoft Oy:n (jatkossa "Apowersoft") omaisuutta. Ohjelmistoa suojaa lisäksi Yhdysvaltojen tekijänoikeuslaki ja kansainvälisten sopimusten ehdot. Tavaramerkkejä käytetään hyväksyttyjen tavaramerkkikäytäntöjen mukaan, mukaan lukien tekijänoikeuden omistajan nimen identifiointi. Tavaramerkkiä voidaan käyttää ainoastaan Ohjelmistolla tuotetun tulostetun materiaalin tunnistamiseksi. Tämänkaltainen tavaramerkin käyttö ei siirrä sinulle mitään oikeuksia tavaramerkkiin tai sen omistamiseen. Yllämainitut tapaukset poissulkien, tämä Sopimus ei myönnä sinulle Ohjelmiston immateriaalioikeuksia millään tapaa.

2. Lisenssin yleinen käyttö ja rajoitukset

Tämä Lisenssi myöntää sinulle luvan ladata ja käyttää yhtä Ohjelmiston kopiota yhdellä tietokoneella kerrallaan. Tämä lisenssi ei salli Ohjelmiston käyttöä useammalla kuin yhdellä tietokoneella kerrallaan, eikä sinulla ole oikeutta hostata ohjelmistoa verkon välityksellä useammalla tietokoneella käytettäväksi yhtäaikaisesti. Sinulla on kuitenkin oikeus luoda ohjelmistosta koneellisesti luettava kopio varmuuskopioksi, kunhan tämä varmuuskopio sisältää kaikki tekijänoikeus ja muut omistusoikeudelliset huomautukset, kuin alkuperäinen.

Myös Ohjelmiston jakaminen muille tai sallia heidän katsella tämän ohjelmiston sisältöä, rikkoo lisenssisopimusta. Et saa käyttää ohjelmistoa kaupallisiin tarkoituksiin tai tarjota sitä useampien käyttäjien käyttöön, jos sinulla ei ole kaupallista/monen käyttäjän -lisenssiä.

3. Siirto

Sinulla ei ole oikeutta vuokrata, lainata, levittää edelleen tai alilinsensoida Ohjelmistoa. Sinulla on kuitenkin oikeus tehdä yksi pysyvä kaikkien Ohjelmiston (sen alkuperäisessä Apowersoftilta saadussa muodossa) lisenssioikeuksien siirto toiselle taholle, kunhan: (a) siirto sisältää koko ohjelmiston ja kaikki sen osat, alkuperäisen median ja lisenssin; (b) sinä et säilytä minkäänlaista kopiota ohjelmistosta tietokoneella tai muulla tallennuslaitteella/-mediassa; (c) Ohjelmiston vastaanottava taho on hyväksynyt tämän lisenssin ehdot, ja (d) tätä ohjelmistoa ei ole tarkoitettu jälleenmyyntiin, sinulla ei ole yllä olevan Kohdan 2 mukaan oikeutta vuokrata, lainata, levittää edelleen, alilisensoida tai siirtää mitään Ohjelmistoa, jota on muokattu tai joka on korvattu.

Muuhun kuin jälleenmyyntiin tarkoitetut kopiot: Huolimatta tämän Lisenssin muista kohdista, saa markkinointitarkoituksessa sinulle osoitettua Ohjelmiston lisenssiä tai muuta käyttää ainoastaan havainnollistamis-, kokeilu- tai arviointisyiden perusteella, eikä sitä ole lupa myydä tai siirtää.

4. Päättäminen

Tämä Lisenssi on voimassa, kunnes se päätetään. Sinun oikeutesi tämän lisenssin haltijana päättyvät automaattisesti, ilman erillistä ilmoitusta Apowersoftilta, jos et noudata tämän Lisenssin ehtoja. Tämän Lisenssin päättämisen yhteydessä sinun tulee lopettaa kaikkien Ohjelmistojen käyttäminen ja poistaa kaikki kokonaiset tai osittaiset kopiot Ohjelmistosta.

5. Vastuuvapaus takuusitoumuksista

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖ TAPAHTUU TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI JA SINULLA ON TÄYSI VASTUU TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, TOIMINNASTA, PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ JA TEHOKKUUDESTA. OHJELMISTO TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” KAIKKINE VIKOINEEN JA ILMAN TAKUUTA, VAIN MEDIALLE MYÖNNETYN RAJATUN TAKUUN OSALTA POISLUKIEN JA LAIN LAAJIMMASSA SALLIMASSA MÄÄRIN, JA NÄIN OLLEN APOWERSOFT JA APOWERSOFTIN LISENSOIJAT (JOITA KUTSUTAAN TÄSTÄ ETEENPÄIN KOLLEKTIIVISESTI ”APOWERSOFTIKSI”, KOHTIEN 6 JA 7 MUKAISESTI) IRTISANOUTUU KAIKISTA TAKUISTA JA EHDOISTA OHJELMISTOON LIITTYEN, OLKOON TÄMÄ VAADE SUORA, EPÄSUORA TAI LAKIPERUSTEINEN. TÄHÄN LUKEUTUU, KUITENKAAN NÄIHIN RAJOITTAMATTA, EPÄSUORAT TAKUUT JA/TAI KAUPALLISET, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA KOSKEVAT, SOPIVUUS TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ KOSKEVAT, HILJAISESTI NAUTITTAVUUDEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LUOKKAAMATTOMUUDEN EHDOT. APOWERSOFT EI MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA OHJELMISTOMME KÄYTTÖNAUTINNON JATKUVUUDEN SUHTEEN, SIITÄ ETTÄ OHJELMISTON TOIMINNOT VASTAAVAT TARPEISIISI, ETTÄ OHJELMISTO TOIMII KESKEYTYKSITTÄ JA VIRHEITTÄ, TAI ETTÄ OHJELMISTOSTA LÖYTYVÄT VIRHEET KORJATAAN. MIKÄÄN APOWERSOFTIN TAI SEN VALTUUTTAMAN EDUSTAJAN ANTAMA KIRJALLINEN TAI SUULLINEN TIETO TAI NEUVO EI VOI TOIMIA PERUSTEENA TAKUUVAATEILLE. MIKÄLI OHJELMISTO OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, KANNAT ITSE VASTUUN KAIKISTA TARPEELLISISTA HUOLLOISTA, KORJAUKSISTA TAI OIKAISUISTA. KAIKKIEN ALUEIDEN LAINSÄÄDÄNNÖT EIVÄT SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN RAJAAMISTA TAI RAJOITUSTEN POISTAMISTA KULUTTAJIEN LAINSÄÄDÄNNÖLLISTEN OIKEUKSIEN VUOKSI, JOTEN YLLÄ MAINITUT POISSULUT JA RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ PÄDE SINUUN.

6. Vastuun rajoitukset

SIINÄ MÄÄRIN MISSÄ LAKI EI TÄTÄ KIELLÄ, EI APOWERSOFT KANNA MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUTA HENKILÖKOHTAISESTA VAHINGOSTA, TAI MISTÄÄN OHEISESTA, ERITYISESTÄ, SUORASTA TAI EPÄSUORASTA VAHINGOSTA KORVAUSTEN MUODOSSA, MUKAAN LUKIEN JA KUITENKAAN RAJOITTAMATTA TULOJEN MENETTÄMISEN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA, TIETOJEN MENETYKSESTÄ, YRITYSTOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI MUUSTA KAUPALLISESTA MENETYKSESTÄ, JOKA JOHTUU KYVYTTÖMYYDESTÄSI KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA TAI LIITTYY SIIHEN, ON TÄMÄ AIHEUTUNUT MITEN TAHANSA, RIIPPUMATTA VASTUUNALAISUUDEN TEOREETTISESTA MAHDOLLISUUDESTA (SOPIMUS, VAHINKO TAI MUU) JA JOPA JOS APOWERSOFTIA ON ILMOITETTU TÄMÄN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. KAIKKIEN ALUEIDEN LAINSÄÄDÄNNÖT EIVÄT SALLI HENKILÖKOHTAISTEN VAHINKOJEN TAI SUORIEN TAI EPÄSUORIEN VAHINKONKORVAUSVELVOLLISUUKSIEN VASTUUN RAJOITTAMISTA KULUTTAJIEN LAINSÄÄDÄNNÖLLISTEN OIKEUKSIEN VUOKSI, JOTEN YLLÄ MAINITUT POISSULUT JA RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ PÄDE SINUUN. Edeltävät rajoitukset ovat voimassa, vaikka yllä mainittu parannuskeino ei toimi alkuperäisten odotusten mukaisesti.

7. Sekalaista:

A. Jos hankit ohjelmiston Yhdysvalloissa, pätee tähän Loppukäyttäjän lisenssisopimukseen (EULA, End User License Agreement) Yhdysvaltain lait. Jos ostit tuotteen Yhdysvaltojen ulkopuolella, voivat paikalliset lait päteä.

B. Apowersoft ei myönnä sinulle lupaa käyttää Ohjelmistoa tehdäksesi mitään, mikä rikkoo paikallista lakia. Jos käytät Ohjelmistoa tehdäksesi jotain laitonta, ovat seuraamukset sinun vastuullasi. Jos et hyväksy tätä kohtaa, ole hyvä ja älä asenna tai käytä Ohjelmistoa.

C. Jos mikään tämän Sopimuksen kohta on laiton, mitätön tai mistään syystä toimeenpanokelvoton, niin säilyy tämän Sopimuksen ehdot voimassa ja pätevinä, eikä tämänkaltainen haitta vaikuta muiden ehtojensitovuuteen ja toimeenpanokelpoisuuteen. Tämä Sopimus on lopullinen todiste sopimuksesta ja korvaa minkään meidän välisen ehdotuksen tai aiemman kommunikoinnin tämän Sopimuksen sisältöön liittyen.

D. KIELI – Ehtojen alkuperäinen englanninkielinen versio on mahdollisesti käännetty muille kielille.

E. Jos sinulla on kysymyksiä tähän Sopimukseen liittyen, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä osoitteella biz@apowersoft.com.